1
โฉนดแลกเงิน ขายฝาก ที่ดิน ขายฝาก บ้าน การจำนำ คือ (What is a mortgage.)การจำนอง คือ (What is a mortgage.)สัญญาที่ผู้จำนองใช้ ทรัพย์สินของตนเองเป็นประกันการจ่ายหนี้ของลูกหนี้ โดยนำไปจดทะเบียนยี่ห้อไว้เป็นประกัน เมื่อลูกหนี้ไม่ใช้หนี้ใช้สินเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับเอาเงินที่จำนองได้ ผู้จำนองอาจจะเป็นตัวลูกหนี้เองที่เอาเงินมาจำนำเจ้าหนี้(ลูกหนี้ชั้น ต้น)หรือบุคคลอื่นอื่นเอาเงินทองมาจำนำเจ้าหนี้ก็ได้ (บุค

Comments

Who Upvoted this Story

What is PWSY Plikli 2021?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments
Statistics